April 17, 2024

Cyklopátranie po Holandsku: dokonalý sprievodca objavovaním Holandska

Ur?ite ste už po?uli o cestovaní s batohom na chrbte po krajinách s rôznymi kultúrami. A ak viete ve?a o kultúre v Holandsku, viete, že bicyklovanie je ústredným prvkom každodenného života. Ak tieto dve veci zmiešate, dostanete bikepacking, ktorý vymie?a cestovanie no?nými autobusmi za cestovanie na dvoch kolesách. Ekologický, šetrný k pe?aženke a možnos? strávi? viac ?asu v prírode; je to ideálny euro výlet pre digitálnych detoxikantov.

Popularita bikepackingu rastie najmä v Holandsku, ke?že cestovatelia sa snažia preskúma? aj iné miesta ako Amsterdam. V?aka rozsiahlej sieti cyklistických chodníkov a povestnému rovinatému terénu v krajine je bikepacking dosiahnute?ný pre mnohých z nás, od tých, ktorí už roky nesadli na bicykel, až po cyklistikou posadnutých ?udí. S výberom trás od nenáro?ných až po náro?né, od jednod?ových výletov až po dvojtýžd?ové trasy, tu je všetko, ?o potrebujete vedie?, aby ste mohli v Holandsku bicyklova?.

?o si potrebujete zbali??

Rozhodli ste sa, že pôjdete na bicykel, ale ako si naplánova?, ur?i? trasu a ?o si zbali?? Pokia? ide o bikepacking, neexistuje správne alebo nesprávne riešenie. Dôležité je, aby ste sa bavili a poznali svoje vlastné limity. Nezabudnite, že všetky svoje veci musíte nies? na dvoch kolesách. Na trase sú rozmiestnené ubytovne, vä?šina z nich má prá?ky, takže si so sebou vezmite 2 sady oble?enia a nezabudnite sa oblieka? vo vrstvách!

Oble?enie:

 • Cyklistické nohavice: Vyberte si dobré, pohodlné cyklistické šortky alebo nohavice, ktoré sú vhodné na dlhé jazdy. Sú naozaj dôležité pre udržanie pohodlia v sedle.
 • Oble?enie na vo?ný ?as: Na ve?ery a dni mimo bicykla si vezmite oble?enie, ktoré pekne vyzerá a je praktické. Umožní vám uži? si ve?er v pohodlí a štýle.
 • Nepremokavá bunda: V Holandsku je dáž? bežný po?as celého roka, preto si vezmite ?ahkú nepremokavú bundu. Budete za ?u v?a?ní!
 • Pokrývka hlavy: v Holandsku nie je povinná prilba. Cyklistická ?iapka na ochranu pred slnkom a udržanie vlasov pred vetrom je však skvelým doplnkom!

Výstroj a náradie:

 • Opravárenská súprava: sta?í základná súprava na výmenu prepichnutej pneumatiky
 • Svetlá a reflexné prvky: nevyhnutné pre vidite?nos?
 • Osobné veci: opa?ovací krém, toaletné potreby (malé ve?kosti) a malý uterák.
 • Naviga?né nástroje: zariadenie GPS alebo len smartfón s offline mapami, aby ste sa nestratili. Stiahnite si aplikáciu, ako je Komoot alebo MEv, pre spo?ahlivé offline mapy.
 • Peniaze (hotovos? alebo karta) a telefón!

Tip na záver:

 • Zba?te sa na?ahko: ?ím ?ahší je váš náklad, tým príjemnejšia bude vaša jazda.

Všeobecné tipy pre cyklistiku: Zistite, ?o potrebujete predtým, ako sa vydáte na cestu

Predtým, ako sa vydáte na cestu na bicykli, by ste mali vedie? nieko?ko vecí:

Aksi so sebou neveziete vlastný bicykel, skvelou vo?bou je jeho prenájom. H?adajte poži?ovne, ktoré ponúkajú turistické alebo štrkové bicykle, pretože sú ideálne na bikepacking. Vä?šina poži?ovní poskytuje aj opravárenské súpravy a príslušenstvo, napríklad prilby. Mnohé hostely poskytujú aj bicykle, ktoré si môžete poži?a?, takže ak idete na cyklotúru v okruhu, môžete si ho od nich poži?a? a vráti? ho na ceste spä?.

Najlepšie ro?né obdobie: Najlepšie obdobie na bikepacking v Holandsku je od neskorej jari do za?iatku jesene (od apríla do septembra). Tieto mesiace ponúkajú miernejšie po?asie a dlhý denný ?as. Pripravte sa však na ob?asný dáž? a pod?a toho sa aj zaba?te.

Skúsenosti s cyklistikou: Nemusíte by? profesionálny cyklista, ale základná úrove? kondície a pohodlia na bicykli je nevyhnutná. Niektoré trasy môžu by? náro?nejšie ako iné, preto si vyberte takú, ktorá zodpovedá vašim skúsenostiam a úrovni kondície.

Bu?te flexibilní: Hoci je dobré ma? plán, sú?as?ou dobrodružstva je objavovanie ne?akaných ciest. Bu?te pripravení upravi? si trasu alebo plán po?as cesty.

Odhad nákladov: Tu je nieko?ko hrubých odhadov:

 • Prenájom bicykla: 20-40 EUR na de?
 • Ubytovanie: ubytovne sa môžu pohybova? od 30 do 50 EUR za noc
 • Stravovanie: po?ítajte s výdavkami 10-30 € denne v závislosti od toho, ?i si budete vari? alebo sa stravova? vonku (vä?šina hostelov má kuchynky pre hostí, ktoré môžete využíva?)

Celkové náklady sa môžu pohybova? od 75 do 125 EUR na de? v závislosti od vášho výberu.

Priblížte si mapu a pozrite si miesta a ubytovne na trase

itinerár 4-d?ového bikepackingu

V závislosti od toho, ako dlho chcete na bicykli bali? a aké pamiatky chcete vidie?, si môžete prispôsobi? svoj itinerár. Tu sa s vami podelíme o 4-d?ový itinerár pre tých, ktorí chcú strávi? dlhý víkend, a o 9-d?ovú možnos? pre tých, ktorí chcú vidie? vä?šiu ?as? krajiny.

De? 1: Príchod do Rotterdamu

Preskúmajte modernú architektúru Rotterdamu, navštívte tržnicu s miestnymi pochú?kami a prejdite sa pozd?ž rieky Maas. Tu si tiež môžete vyzdvihnú? poži?aný bicykel z hostelu ROOM a naloži? si veci.

?Pobyt: Hostel ROOM Rotterdam

De? 2: Z Rotterdamu do Haagu (31 km)

Po ra?ajkách môžete za?a? svoju cestu na bicykli z Rotterdamu smerom do Delftu, malebného mesta, ktoré spája historický pôvab s pulzujúcou študentskou atmosférou. Preskúmajte staré mesto Delftu s tradi?nými holandskými kanálmi, ikonickou katedrálou Oude Kerk a Nieuwe Kerk, ktoré majú bohatú históriu. Za Delftom vás trasa povedie malebnou krajinou do Haagu. Ide o politické srdce Holandska, kde môžete navštívi? Palác mieru a o?arujúce staré centrum mesta.

Aktivity: Haag ponúka nie?o pre každého. Ponorte sa do rušných ulíc zdobených farebnými trhmi a chutnými miestnymi špecialitami. ?alšími peknými aktivitami sú Madurodam (miniatúrne Holandsko), pláž Scheveningen a no?ná párty v Het Paard.

?Pobyt: V Haagu sa nachádza Will & Tate City Stay

De? 3: Haag – Noordwijk (26 km)

Pláž Noordwijk

Vyrazte z Haagu a prejdite na bicykli cez Westduinpark, nádhernú dunovú oblas? s nádherným výh?adom na more a prírodu. Táto cesta vás povedie pozd?ž pobrežia smerom k plážovému meste?ku Noordwijk, ktoré je známe svojou pohodovou atmosférou a krásnymi plážami. Dajte si pohár studeného vína a gastronomický obed v módnej reštaurácii De Branding. Môžete si tiež uži? pláž, poži?a? si jedno zo surfovacích dosiek v hosteli alebo navštívi? výstavu Space Expo.

Aktivity: Po?as jarných mesiacov si nenechajte ujs? ne?aleké záhrady Keukenhof v Lisse. V Leidene, ne?aleko mesta Noordwijk, si prezrite Naturalis Biodiversity Center, kde nájdete pozoruhodnú zbierku prírodovedných exemplárov, a inovatívne Corpus Museum. V Leidene si môžete vychutna? aj malebné prechádzky po leidenských kanáloch.

? Pobyt: Flying Pig Beach v Noordwijku

De? 4: Z Noordwijku do Haarlemu cez kvetinové polia (len na jar) – 30 km

Toto je z?aleka najpestrejšia ?as? vašej cesty, najmä na jar, ke? kvitnú kvetinové polia. Prejdite na bicykli okolo polí tulipánov a iných kvetov, nádhernej mozaiky farieb. Trasa vás zavedie do Haarlemu, mesta známeho svojou bohatou históriou, krásnymi starými budovami a útulnými malými uli?kami.

Aktivity: V Haarleme, ktorý sa ?asto nazýva “mini Amsterdam”, môžete zaži? tradi?né holandské kanály; prenajmite si na celý de? lo?ku a plavte sa po kanáloch. Ur?ite si nájdite ?as na prehliadku Teylersovho múzea v centre mesta, ktoré je prvým a najstarším holandským múzeom – otvorili ho v roku 1784! Len kúsok od Haarlemu sa nachádzajú idylické pláže Zandvoort a Bloemendaal. Cyklistická trasa z centrálneho Haarlemu k Severnému moru je povestná svojou krásou, ke?že prechádzate cez národný park a duny. Tu prejdete z mesta k moru za menej ako 30 minút.

Z Haarlemu sa môžete vráti? vlakom do Rotterdamu a bicykel vráti? v hosteli ROOM. Bicykel si môžete vzia? vo vlaku mimo špi?ky za 7,50 €. Ak však máte chu? na viac, môžete vo svojom cyklistickom dobrodružstve pokra?ova?.

? Pobyt: Hello I’m Local v Haarleme

9-d?ový itinerár: Nížinná slu?ka

Ak svieti slnko a vy máte ešte energiu a ?as, pre?o nepokra?ova? v holandskom cyklistickom dobrodružstve? Tu vám vysvetlíme, ako môžete pokra?ova? v ceste ?alších 5 dní.

De? 5: Haarlem – Zaandam cez Zaanse Schans (29 km)

Zaanse Schans – lokalita svetového dedi?stva UNESCO

Po chutných ra?ajkách v reštaurácii Hello I’m Local sa vyberte do Zaandamu, kde sa nachádza lokalita svetového dedi?stva UNESCO, Zaanse Schans. Tento skanzen ponúka poh?ad do holandského života 18. a19. storo?ia s funk?nými veternými mlynmi, tradi?nými domami a remeselnými diel?ami.

? Pobyt: City Trip Hostel v Zaandame

De? 6: Zaandam – Utrecht cez Amsterdam (57 km)

Utrechtské kanály

Dnes sa budete cíti? ako pravý miestny obyvate?, ke? na bicykli dorazíte do Amsterdamu! Obdivujte ikonické kanály a pulzujúci mestský život, zatia? ?o sa budete pohybova? na dvoch kolesách po hlavnom meste. Odtia? zažijete pokoj holandského vidieka a uvidíte slávne pevnosti holandskej vodnej línie. De? zakon?íte v Utrechte, meste s bohatou stredovekou históriou v kombinácii s mladistvou energiou s množstvom terás, kaviarní a reštaurácií.

? Pobyt: Hostel Strowis v Utrechte

De? 7: Z Utrechtu do Tilburgu cez národný park Loons & Drunense Duinen (83 km)

Knižnica LocHal v Tilburgu

Dnešný de? je náro?ný a možno ste unavení z posledných dní, ale stojí to za to! Táto etapa ponúka zmes kultúrnych a prírodných scenérií vrátane prechodu cez ohromujúce údolia Loonse a Drunense Duinen. Pohyblivé pieso?né duny tvoria dramatickú kulisu pre vašu jazdu do Tilburgu, mesta známeho svojou históriou v oblasti textilu a vlny. Univerzita v Tilburgu prináša živú študentskú komunitu a skvelú kultúrnu scénu. O?akávajte múzeá, divadlá a živé koncerty v známom parku Stadsbos 013.

Aktivity: Medzi hlavné atrakcie patria podujatia v Piushaven, mestský park a vyhliadková veža Spoorpark a Stadsbos 013 na horskú cyklistiku. Navštívte knižnicu LocHal, budovu, ktorá získala nieko?ko ocenení vrátane Svetovej stavby roka. A nezabudnite si pozrie? svetoznáme opátstvo Koningshoeve, kde mnísi varia pivo La Trappe!

? Pobyt: Hostel Roots v Tilburgu

De? 8: Z Tilburgu do Dordrechtu cez národný park De Biesbosch (63 km)

Národný park De Biesbosch

Po opustení Tilburgu prechádzajte na bicykli ?alšou krajinou a potom dorazte do národného parku De Biesbosch bohatého na vodu. Táto oblas? je rajom pre milovníkov prírody a ponúka pokojný kontrast k mestskému prostrediu na za?iatku cesty.

? Pobyt: Stadsklooster v Dordrechte

De? 9: Z Dordrechtu do Rotterdamu cez Kinderdijk (29 km)

Kinderdijk – lokalita svetového dedi?stva UNESCO

Posledný de? na trase, ktorým sa výlet ?ahko kon?í. Závere?ná etapa vedie cez ikonický Kinderdijk, lokalitu UNESCO známu svojimi 19 veternými mlynmi na pozadí holandskej krajiny. Odtia? sa vrátite do Rotterdamu, ?ím ukon?íte cyklistickú slu?ku po Holandsku. V Rotterdame si dajte nohy hore a vychutnajte si zaslúžené jedlo na záver výletu.

? Pobyt: Hostel ROOM Rotterdam

H?adáte viac?

Prejdite na stránku Bikepacking Holland, kde nájdete ?alšie trasy a pozrite si ?alšie hostely pre cyklistov na tejto trase:

kings Inn City Hostel, Alkmaar

? Hostel & Bar De Basis, Zwolle

Stiahnite si aplikáciu Hostelworld a za?nite sa zoznamova? s ?u?mi od okamihu rezervácie


Mohlo by sa vám tiež pá?i?… ?

? Sprievodca cestovate?a kompenzáciou emisií oxidu uhli?itého

? Ekologické hostely ideálne pre udržate?ných cestovate?ov

? Najlepšie udržate?né aktivity, ktorými si spestríte svoj ?alší výlet

The post Cyklopátranie po Holandsku: dokonalý sprievodca objavovaním Holandska appeared first on Hostelworld Travel Blog.

...Read original story here [