Thursday, 20 Jun 2019

GN 02 03 UBAT CUMARTESDn gece ykanp saat 2300 sralarnda yattm.lkenin bizimle 6 saat fark var onunla mcadele ediyorum yine de 05.00 te uyandm.Yapacak bir ey yok ..Bu Latin Amerika yazlar

...Read original story here [

Check these related posts out!